Translate website

Forum

Opinie o simlock48.pl

Pokaż wszystkie komentarze

Visit our channel

More videos

Array ( [0] => Array ( [name] => Odblokuj Micromax [times] => 2 ) [1] => Array ( [name] => wyzerowanie licznika prób w Sony Xperia [times] => 1 ) [2] => Array ( [name] => Zdejmij simlocka Siemens [times] => 1 ) [3] => Array ( [name] => Usuń simlocka Hp [times] => 1 ) [4] => Array ( [name] => Simlock telefonów marki T-Mobile [times] => 1 ) [5] => Array ( [name] => Ściągnij simlocka Sony Xperia z 3 Hutchison UK [times] => 1 ) [6] => Array ( [name] => ściągnij simlocka telefonów mark [times] => 1 ) [7] => Array ( [name] => usuń simlocka z Samsung O2 Irlandia [times] => 1 ) [8] => Array ( [name] => Ściągnij simlocka LG z Orange Polska [times] => 1 ) [9] => Array ( [name] => simlock [times] => 1 ) ) 1

Polityka Prywatności simlock48.pl


Polityka plików cookies
Polityka prywatności simlock48.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu
do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.


I. Definicje

1. Administrator – oznacza simlock48.pl z siedzibą w Irvinestown w Irlandii Północnej,
który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp
do informacji w urządzeniach Użytkownika.


2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.


3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu.


4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenach simlock48.pl, simlock48.com oraz simlock48.eu


6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.


7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi
drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na
Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików
cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie
możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki;

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu udostępnienia narzędzia chat:
- zopim.com [administrator cookies: Zopim Technologies Pte Ltd. z siedzibą w USA].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.


3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.


PayPal

Forum
Array ( [0] => Array ( [name] => Ściągnij simlocka Sony Xperia z każdej dowolnej portugalskiej sieci [times] => 1 ) [1] => Array ( [name] => Zdejmij simlocka z Tmn [times] => 1 ) [2] => Array ( [name] => usuń simlocka Emporia [times] => 3 ) [3] => Array ( [name] => Zdejmij simlocka LG z każdej dowolnej niewiadomej światowej sieci [times] => 1 ) [4] => Array ( [name] => Zdejmij simlocka z T-mobile [times] => 1 ) [5] => Array ( [name] => Odblokuj Vodafone Modem Usb [times] => 1 ) [6] => Array ( [name] => Zdejmij simlocka Sony Xperia z każdej dowolnej niemieckiej sieci [times] => 1 ) [7] => Array ( [name] => ściągnij simlocka Dell [times] => 2 ) [8] => Array ( [name] => Odblokuj Vodafone [times] => 1 ) [9] => Array ( [name] => jak odblokować modem ZTE [times] => 2 ) ) 1